Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Patriotizmus

A hazaszeretet a Mozgalmáron alap.
Magyarországra születtünk, itt élünk, itt alkotunk.
Több mint ezer éves szülőhazánk hagyományait és tradícióit őrizzük, büszkék vagyunk történelmünkre, hazánk hőseire.
Nem fogadjuk el Trianon igazságtalanságát, nem ismerjük el a gúnyhatárokat.
Hisszük és valljuk Magyarország feltámadását.


Kultúravédelem

 A Mozgalmár egy olyan, a nemzeti és keresztény kultúra szellemiségében működő média,
amely mentes a liberalizmus pusztító eszméitől, a szexuális devianciák erőszakos propagandájától,
a materialista és ateista világnézet mérgétől, és minden más, a kulturális marxizmus eszmei vonala által teremtett ideológiától.
Valljuk a hagyományos családmodell szentségét, és harcot vállalunk a családellenes gender ideológia követői és terjesztői ellen.Tényfeltárás: harc az új világrend ellen

A Mozgalmár küldetése az igazság feltárása egy olyan világrend kialakítása során, amelynek célja létrehozni az emberek feletti teljes kontrollt. Olyan történelmi időszakok előtt állhatunk, ahol a járványok, a háború és a félelem meghatározhatják mindennapjainkat. A gazdaság tudatos összeomlasztása, a veszélyhelyzetek, a háborúk, a karantén, a robotizáció, a digitalizáció, a migráció és a globalizmus mind egy olyan alaposan kigondolt terv részei, melynek célja az európai civilizáció leigázása.


Tartsuk szárazon a puskaport!

© 2024 Mozgalmár

Theme by Anders NorenUp ↑